انگلیچر مجموعه‌ای آموزشی برای یادگیری زبان انگلیسی هست که در قدم اول، به سراغ آموزش ۶۰ مهارت گرامری کتاب لانگمن که مرجع تست آزمون‌های TOLIMO, MHLE, UTEPT, EPT, MSRT هست، رفته است. این ۶۰ مهارت در قالب ۱۲ دسته‌بندی که در زیر مشاهده می‌کنید، گردآوری شده و هر دسته‌بندی شامل چند مهارت آموزشی به همراه وُیس می‌باشد. برای بازدهی بهتر، از اولین دسته‌بندی شروع و به ترتیب پیش بروید.