این مجموعه از ۶۰ مهارت تشکیل شده و بعد از هر مهارت تست‌هایی برای مرور درس ارائه شده است. بعد از تعداد مشخصی از مهارت‌ها که بیان مبحثی به صورت کامل انجام شد، تمرینات دوره‌ایی وجود دارد. به تکرار دیده شده که سوالات دوره‌ایی این مجموعه منبعی برای طراح سوال بوده و در آزمون‌ها از آنها استفاده شده است. پیشنهاد می‌شود دانشجویان چندین بار فایل صوتی تدریس را گوش کنند و بعد از اینکه مطمئن شدند نکته را فرا گرفتند تست‌های همان مهارت را انجام دهند. بعد از اتمام هر مبحث زمانی را برای حل تست‌های دوره‌ایی اختصاص دهند. بعد از حل آنها به توضیحاتی که در فایل آمده و جواب درست آنها گوش فرا دهند. لازم به ذکر است مجموعه حاضر برای مخاطبانی که قصد یاد گیری مباحث آکادمیک و اصلی گرامر زبان انگلیسی را داشته باشند بسیار مناسب می‌باشد. دانشجویانی که قصد شرکت در آزمون کنکور ارشد و دکتری می‌باشند مجموعه حاضر به آنها کمک می‌کند تا از بابت یادگیری نکات تستی مبحث گرامر درس زبان انگلیسی دل آسوده باشند. در ضمن دانشجویان که قصد شرکت در آزمون های TOLIMO, MHLE, UTEPT, EPT, MSRT دارند نیز باید به این نکته واقف باشند که مجموعه حاضر منبع سوالات گرامر آزمون آنها را تشکیل می‌دهد.