توجه!

وُیس آموزش مهارت در قسمت پایین صفحه قرار دارد و برای شنیدن آن در حین خواندن، کافیه دکمه play رو بزنید.

به شکل ing دار وجه وصفی معلوم گفته می‌شود که در جمله می‌تواند نقش‌های متفاوتی داشته باشد.

۱) نقش فعل

در صورتی ing فُرم نقش فعل را دارد که قبل از آن فُرم be قرار بگیرد.

Be (am/is/are/was/were) + فعل + ing

مثال.

The man is talking in the street.

۲) نقش صفت یا عبارت وصفی

تفاوت صفت با عبارت وصفی این است که صفت قبل از اسم قرار می‌گیرد و عبارت وصفی قبل یا بعد از اسم می‌تواند بیاید.

مثال.

The man talking in the street is my son.

در این مثال talking با فعل to be نیامده پس فعل نیست. چون در کنار اسم آمده و آن را توصیف می‌کند، عبارت وصفی است.

۳) نقش اسم

اسم می‌تواند در جایگاه‌های متفاوتی از جمله قرار بگیرد.

الف) نقش فاعل

فاعل اسمی است که در ابتدای جمله و قبل از فعل می‌آید.

Talking in the street is very hard.

talking در اینجا نقش فاعل را دارد.

لازم به ذکر است که مصدر ing دار در جایگاه فاعل، فاعل مفرد است و فعل مفرد می‌خواهد.

ب) نقش مفعول

مفعول اسمی است که بعد از فعل می‌آید.

I like talking with my mom.

در اینجا talking بعد از فعل، نقش مفعول را بازی می‌کند.

پ) نقش مفعول حرف اضافه

اسمی که بعد از حرف اضافه می‌آید.

I am interested in talking.

در این جمله talking بعد از حرف اضافه‌ی in قرار گرفته و مفعول حرف اضافه است.

مثال.

The child ...... playing in the yard is my son.

  • (A) now
  • (B) is
  • (C) he
  • (D) was

* چون جمله فعل (is) دارد، به فعل دیگری نیاز نداریم. (رد گزینه دوم و چهارم)

* he تکرار فاعل است. (رد گزینه سوم)

* now قید است که قبل از عبارت وصفی playing in the yard می‌تواند قرار بگیرد.

...... 1. The companies offering the lowest prices will have the most customers.

...... 2. Those travelers are completing their trip on Delta should report to Gate Three.

...... 3. The artisans were demonstrating various handicrafts at booths throughout the fair.

...... 4. The fraternities are giving the wildest parties attract the most new pledges.

...... 5. The first team winning four games is awarded the championship.

...... 6. The speakers was trying to make his point was often interrupted vociferously.

...... 7. The fruits were rotting because of the moisture in the crates carrying them to market.

...... 8. Any students desiring official transcripts should complete the appropriate form.

...... 9. The advertisements were announcing the half-day sale received a lot of attention.

...... 10. The spices flavoring the meal were quite distinctive.

دیدگاهی وجود ندارد! شما اولین نفر باشید...

ثبت دیدگاه

برای ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید! ورود

مرام‌نامه!

برای مجموعه حاضر زحمت بسیاری کشیده شده است. خواهشمندیم محتوای اون رو کپی و یا به صورت رایگان تهیه و استفاده نکنید!
در صورتی که به هر دلیلی امکان پرداخت برای شما وجود ندارد، با ما در میون بذارید.