در این ۶۰ مهارت تمام نکات و آنچه را که در کتاب گرامر لانگمن وجود دارد را بخوانید و گوش دهید. پیشنهاد می‌شود برای بازدهی بهتر، از مهارت اول شروع و به ترتیب پیش بروید. (لیست دسته‌بندی‌ها)