در این ۳ مهارت با صفت‌های تفضیلی و عالی و صفات تفضیلی بیقاعده‌ آشنا می‌شوید و نکات مربوط به آن‌ها را به همراه حل تمرین و تست فرا می‌گیرید. برای دیدن هر مهارت و شنیدن وُیس آموزشی بر اون کلیک (تَپ) کنید.