در این ۴ مهارت با استفاده درست از اسامی مفرد و جمع، اسامی غیر قابل شمارش، اسامی جمع بی‌قاعده و تشخیص اسم انسان از اسم اشیاء آشنا می‌شوید و نکات مربوط به آن‌ها را به همراه حل تمرین و تست فرا می‌گیرید. برای دیدن هر مهارت و شنیدن وُیس آموزشی بر اون کلیک (تَپ) کنید.