در این ۲ مهارت با تشخیص حروف اضافه مناسب و تشخیص حروف اضافه حذف شده آشنا می‌شوید و نکات مربوط به آن‌ها را به همراه حل تمرین و تست فرا می‌گیرید. برای دیدن هر مهارت و شنیدن وُیس آموزشی بر اون کلیک (تَپ) کنید.