در این ۳ مهارت با ضمایر فاعلی و مفعولی، صفات ملکی و ضمایر ملکی و هماهنگی ضمیر با مرجع ضمیر آشنا می‌شوید و نکات مربوط به آن‌ها را به همراه حل تمرین و تست فرا می‌گیرید. برای دیدن هر مهارت و شنیدن وُیس آموزشی بر اون کلیک (تَپ) کنید.