در این ۵ مهارت با ساختار جمله، مفعول، بدل، وجه وصفی معلوم و مجهول آشنا می‌شوید و نکات مربوط به آن‌ها را به همراه حل تمرین و تست فرا می‌گیرید. برای دیدن هر مهارت و شنیدن وُیس آموزشی بر اون کلیک (تَپ) کنید.