در این ۵ مهارت با وارونگی جملات سوالی، قیدهای مکان، منفی‌سازها، شرط‌ها و جملات مقایسه‌ای آشنا می‌شوید و نکات مربوط به آن‌ها را به همراه حل تمرین و تست فرا می‌گیرید. برای دیدن هر مهارت و شنیدن وُیس آموزشی بر اون کلیک (تَپ) کنید.